Zingen: het kan weer!

Eindelijk, na twee jaar Corona, kan en mag er weer gezongen worden. De leden van Vissersvrouwenkoor de Walnoten zijn dan ook heel enthousiast aan het repeteren gegaan. Zoals bij meer verenigingen is gebeurd, zijn er ook bij dit koor wat leden afgehaakt, maar gelukkig is er een evenwichtige kern overgebleven zodat de liederen weer vlot een-, twee- of driestemmig klinken.Het repertoire van het koor is erg uiteenlopend. Het koor treedt vaak op, onder andere in tehuizen voor ouderen en mensen met een beperking. Daar is een gedeelte van het repertoire dan ook op afgestemd. Het geeft erg veel voldoening om te zien hoe de bewoners van die tehuizen met veel plezier meezingen met liederen die ze nog van vroeger kennen. Daarnaast wordt er ook bij andere gelegenheden gezongen en dan wordt er meer modernere muziek, ballades, volksliederen uit diverse landen, ten gehore gebracht. Maar wel allemaal rond het centrale thema: de zee. Het verdriet van de vrouwen die achterblijven als de vloot uitvaart, de pijn als schepen niet terugkomen, de zorg om de bemanning. Met een lach en een traan wordt dit op verschillende manieren bezongen, onder begeleiding van twee accordeonisten, en in stijlvolle vissersvrouwen-kledij.

Het koor heeft nu dus weer plaats voor wat aanvulling: vrouwen die ook graag zingen in een kwalitatief goed en gezellig koor. De repetities zijn om de week, op donderdagavond, van 20:00 tot 22:00 uur in Het Nuenens College, Sportlaan 8 in Nuenen. Er wordt begonnen met ademhalings- en stemvormings oefeningen, daarna worden er nieuwe liederen ingestudeerd en het bestaande repertoire wordt aangescherpt. Tijdens de pauze is er koffie, na de repetitie een nazit. Wie denkt dat zingen best wat voor je zou kunnen zijn, is van harte welkom en een repetitie of een gedeelte ervan bij te wonen.
Wel handig om even te melden dat je komt. Dat kan bij Nell 06 22549365 of Astrid 06 55101089.

met vriendelijke groet,
Jeannette

Vissersvrouwenkoor De Walnoten is een enthousiaste groep vrouwen die met een lach en een traan het leven van de mannen op zee bezingt en van de vrouwen die de zorg voor het gezin dragen. In originele kledij zingen we met passie onze prachtige liederen.

Het koor is ontstaan in 1998 toen een aantal mannen uit Nuenen en omgeving een shantykoor begonnen. De achter-blijvende vrouwen besloten toen hun eigen vissersvrouwenkoor op te richten en hebben zich ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Sinds 7 juli 2016 zijn we een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid en statuten die vastgelegd zijn bij de notaris.
Het vissersvrouwenkoor vierde op 16 juni 2018 met een prachtig feest hun 20-jarig bestaan.

De Walnoten staan onder de bezielende leiding van Yvonne Bouvrie en worden begeleid door de accordeonisten Eveline van Rees en Sarah Bogaers-Barratt.

De huidige stembezetting: 9 sopranen, 8 mezzosopranen en 7 alten.

(kleine foto inzet: optreden in de Keukenhof op 13 mei 2016)